Föreningens verksamhet

Program (se länkar i högerspalten)

Det brukar gå fint att delta även om man inte kan något om växter och inte känner någon; oftast är det ingen deltagaravgift och inget krav på medlemskap.
Vi gör något (utflykt, föredrag eller annat) varje månad, oftast inom vårt verksamhetsområde (Stockholms och Sörmlands län); de flesta inomhusarrangemang är i Frescati i Stockholm.

På programmet förekommer...

...exkursioner* - ibland besöks intressanta platser, ibland finns ett tema t ex en viss växtgrupp. Det brukar bli tillfälle att äta medhavd matsäck. Går turen med bil är samåkning standard.

...föredrag, oftast med bildvisning - kan exempelvis handla om en svår eller spännande växtgrupp, en nyutkommen flora eller en resa. Vanligen erbjuds fika till självkostnadspris.

...studiebesök och visningar, minikurser, "workshops" och arbetsträffar av olika slag - ibland i kombination med föredrag eller exkursion.

* "exkursion" betyder ungefär samma sak som utflykt, det är biologspråk för när man ger sig ut och ser på något.

De vilda blommornas dag...

...firas varje år runtom i Norden med blomstervandringar för allmänheten. Läs mer...

Floraväkteri

Floraväktarverksamheten handlar bland annat om att övervaka lokaler för de mest hotade kärlväxterna.

Naturvård

Sällskapet verkar också på andra sätt för biologisk mångfald och bevarande av hotade naturvärden.

Floraprojekt

  • Just nu driver föreningen inget gemensamt inventerings- eller floraprojekt, men arbete pågår på en del håll inom vårt område - åtminstone i Nyköping (Rydberg 2013, i Daphne 24:2 s. 5-10) och Huddinge (se t.ex. artikel från 2006).
  • Bland föreningens skrifter finns floror över Stockholmstraktens kärlväxter (1914, 1937), bladmossor (1964) och lavar (1992-98). Provinsflororna för landskapen Sörmland (2001) och Uppland (2010) omfattar enbart kärlväxterna.

Sidan uppdaterad 180606