Yttranden, skrivelser m.m.

Sällskapet har givetvis inte resurser att bevaka och yttra sig om allt som kan vara viktigt i våra båda län. Urvalet blir godtyckligt; det beror på vad vi får kunskap om, om någon har tid, och vad vi anser att vi har kompetens att yttra oss om. Nedanstående lista ska fyllas på, så hör gärna av dig till styrelsen.
Du når styrelsens naturvårdsansvariga via e-post nv (at) bsis.org, och ordföranden via ordf (at) bsis.org.

2017:
171128 Sigtuna: TRV Ledningsdragning vid Rosersberg
171113 Nyköping: Utterviks naturreservat
171103 Stockholms län: RUFS 2050
2016:
160929 Stockholms län: RUFS 2050
2015:
151128 Södertälje: Brandalsund (Södertälje)
Uppdaterad 2017-12-04