karta över Frescati, med NRM och BIG och stationer/hållplatser och P-platser markerade Våra möteslokaler i Frescati
(för större kartbilder: klicka på kartan - sedan får du använda webbläsarens bläddringsfunktion för att gå tillbaka)

Översta vänstra kartan visar var de ligger i förhållande till kommunikationer och annat.

Föreningsmöten/föredrag vårterminen 2017 hålls i sal E 306 på BIG (= Institutionen för Biologisk Grundutbildning), i byggnadskomplexet "Arrheniuslaboratorierna" på Stockholms universitets campus. Det är faktiskt väldigt lätt att hitta dit från T Universitetet!
Gatuadress: Svante Arrhenius väg 20C. Koordinater: 59.365056°, 18.060540° (RT90: 6584875, 1628244)
karta över Stockholms universitets campus i Frescati, med BIG och sal E 306 markerade detalj av campuskarta, med vägen från T Universitetet till BIG markerad