karta över Frescati, med NRM och BIG och stationer/hållplatser och P-platser markerade Botaniska Sällskapets möteslokaler i Frescati
(för större kartbild: klicka på kartan - sedan får du använda webbläsarens bläddringsfunktion för att gå tillbaka)

Översta vänstra kartan visar de för oss viktigaste delarna av Frescatiområdet.
I övre vänstra hörnet av den ligger Bergianska; "NRM" är Naturhistoriska riksmuseet där vi fick låna lokal under ett par år; "BIG" se nedan.

karta över Stockholms universitets campus i Frescati, med BIG och sal E 306 markerade BIG = Institutionen för Biologisk Grundutbildning, i byggnadskomplexet "Arrheniuslaboratorierna" på Stockholms universitets campus.
När vi är på BIG samlas vi (om det inte står något annat) i foajén i SV hörnet av hus E.
Gatuadress: Svante Arrhenius väg 20C. Koordinater: 59.365056°, 18.060540° (RT90: 6584875, 1628244).
BIG på Google Maps (OBS: kartor och satellitbilder på Google Maps har länge varit föråldrade; norra änden av byggnaderna har byggts till och P-platsen är borta, jfr kartbilden t.v.).
På Q-parks P-platser i Frescati är timtaxan (171206) 22:-/timme 00-24.*


VT 2018 har vi minst 4 medlemsmöten/föredrag på BIG.
Universitetslokalernas dörrar är vanligen låsta kvällstid - ta med mobil om du har, och notera mobilnumret som står i programbladet, så du kan bli insläppt om du blir sen.

* Infartsparkeringen vid rondellen Bergiusv./Roslagsv.: 20:-/timme 09.00-05.00 (15:- fram till 24 vid ankomst 05-09).