Jag vill bli medlem!

Förnamn*
Efternamn*
E-post
Adress*
Postnummer*
Postadress*
* = Obligatorisk uppgift
Medlemsavgiften i Botaniska Sällskapet i Stockholm är 200 kr/år.
Familjemedlem betalar 50 kr/år (fullvärdig medlem som får all sin information från Sällskapet via en ordinarie medlem; ingen egen tidskrift eller andra pappersutskick).
Betalning efter 1 november gäller även följande kalenderår

Sätt in avgiften på Sällskapets plusgirokonto 19 60 94-7. Ange år och medlemmens namn som referens/inbetalare, och helst även e-post eller postadress. För familjemedlemmar behöver vi veta vem den ordinarie medlemmen är, för att se till att all information går fram.

När vi har fått din betalning skickar vi en bekräftelse och det senaste numret av Sällskapets tidskrift Daphne. Om formuläret inte fungerar, eller tidskriften dröjer, eller om du undrar något, kan du kontakta medlemsinfo(at)bsis.org.