Jag vill bli medlem!

Förnamn*
Efternamn*
E-post
Adress*
Postnummer*
Postadress*
* = Obligatorisk uppgift
Medlemsavgiften i Botaniska Sällskapet i Stockholm är 175 kr/år.
Familjemedlem för 50 kr/år kan man bli om man har samma adress som en ordinarie medlem; då får man ingen egen tidskrift och inga pappersutskick.
Betalning efter 1 november gäller även följande kalenderår

Sätt in avgiften på Sällskapets plusgirokonto 19 60 94-7 . Ange år och medlemmens namn som referens/inbetalare, och helst även e-post eller postadress.

När vi har fått din betalning skickar vi en bekräftelse och det senaste numret av Sällskapets tidskrift Daphne.