Utskick

Ibland har man flyttat och glömt meddela adress, ibland är mailboxen full, och inte så sällan har en adressändring hakat upp sig på vägen. Och ibland ser mailen konstiga ut när de kommer fram.
Vi försöker nu göra mailutskick och medlemsbrev tillgängliga online (i den mån de inte är "hemliga", förstås). De nyaste först.
Filerna är sparade i pdf-format och öppnas i separata flikar/fönster.

Senaste utskicken:

allmänt mailutskick
2019-3 (190205): Februaritips: fondutlysning, föredrag, förortsexkursion...
medlemsutskick
Medlemsbrev 190131

190206