Kungsängsliljor och sandbi
Kungsängsliljor
och sandbi

Upplands flora Upplands Flora

Boken Upplands flora, som kom ut i november 2010, är resultatet av det ideella inventeringsarbete som mer än 200 personer utfört under 15 års tid. Den presenterar förekomst och utbredning av alla vilda växter som påträffats i Uppland, totalt 2 800 arter. Utbredningen för 1100 arter visas i kartor, för sällsynta växter anges exakta växtlokaler.

Priser m.m. finns i vårt informationsblad (pdf)

Den tidigare landskapsfloran, Upplands vegetation och flora av Erik Almquist, kom ut 1929. Genom att jämföra utbredningskartorna i det arbetet med den sentida inventeringen, har man kunnat följa många arters förändringar i fråga om frekvens. Det visar sig att många arter har minskat, men att det även finns de som ökat.

Kanelros

Blomsterrikt gravfält, Vallsgärde

Blomsterrikt gravfält, Vallsgärde

Strandäng med ängsnycklar
Strandäng med ängsnycklar

De inledande kapitlen presenterar landskapet Uppland och beskriver förutsättningarna för floran i fråga om bl.a. geologi och klimat samt inte minst människans påverkan på landskapet. Det finns också en historisk tillbakablick samt kapitel om utbredningsmönster och floraförändringar.

Upplands flora säljs av Botaniska Sällskapet i Stockholm och Svenska Botaniska Föreningen. Aktuellt pris från december 2014: 200 kr + ev. frakt (men läs i BSIS' informationsblad om rabatter och möjligheter att hämta boken hos ombud).
Upplands flora säljs också av de stora nätbokhandlarna (dyrare).


Foto: Mats Wilhelm och Ola Jennersten