Styrelse och övriga förtroendevalda från 19/3 2018

OrdförandeMagdalena Agestam
Ledamöter
 (styrelsen har inte konstituerat sig) 
Jan Andersson
Bo Eknert
Anders Erixon
Henry Gudmundson
Yolanda Karlsson
Måns Persson
Birgitta Sang

Revisorer Britta Ahlgren och Christina Stenberg

Revisorssuppleanter   Gabriel Ekman och Henrik Wegnelius
Valberedning Linda Irebrand
Hans Terelius
Rolf Wahlström (sammankallande)

Kontaktuppgifter till föreningen hittar du här.
Alla i styrelsen har mailadress fornamn(at)bsis.org utom två: bosse.e och bosse.t.
Kontaktuppgifter till styrelsen kommer också i varje programblad (länken öppnas i nytt fönster/flik)
och i varje nummer av vår tidskrift Daphne.

Sidan uppdaterad 180326