Styrelse och övriga förtroendevalda från 16/2 2017

OrdförandeMagdalena Agestam
Vice ordförandeBo Eknert
SekreterareMåns Persson
KassörSusanna Bogiatzis
Ledamöter Jan Andersson
Gunnar Björndahl
Henry Gudmundson
Yolanda Karlsson
Ulla Nilsson
Bo Törnquist

Revisorer Britta Ahlgren och Christina Stenberg

Revisorssuppleanter   Göran Thor och Gabriel Ekman
Valberedning Linda Irebrand
Hans Terelius
Rolf Wahlström (sammankallande)

Kontaktuppgifter till föreningen hittar du här.
Alla i styrelsen har mailadress fornamn(at)bsis.org utom två: bosse.e och bosse.t.
Kontaktuppgifter till styrelsen kommer också i varje programblad (länken öppnas i nytt fönster/flik)
och i varje nummer av vår tidskrift Daphne.

Sidan uppdaterad 170226