Styrelse och övriga förtroendevalda från 25/3 2019

Styrelse (mailadresser: fornamn@bsis.org)

Ordförande
Magdalena Agestam
Vice ordförande
Jan Andersson
Sekreterare
(vakant sedan juli)
Kassör
Måns Persson
Övriga ledamöter
Bo Eknert
Anders Erixon
Henry Gudmundson (postmottagare)
Yolanda Karlsson (klubbmästare)
Lennart Iselius (studieansvarig)
Birgitta Sang

Revisorer

Ordinarie
Britta Ahlgren
Christina Stenberg
Revisorssuppleanter
Gabriel Ekman
Henrik Wegnelius

Valberedning

Linda Irebrand
Hans Terelius
Sammankallande
Rolf Wahlström


Styrelseledamöter har alltså mailadress fornamn(at)bsis.org.
Telefonnummer till styrelseledamöterna kommer i varje programblad (länken öppnas i nytt fönster/flik)
och i varje nummer av vår tidskrift Daphne.

Ytterligare kontaktuppgifter till föreningen hittar du här.

Sidan uppdaterad 190831