Stadgar för Botaniska Sällskapet i Stockholm

Sällskapets stadgar öppnas i separat flik.
De antogs för andra gången vid årsmötet 2017 (170216).

Kontaktuppgifter till föreningen hittar du här.

Sidan uppdaterad 170413