Stockholmstraktens växter

Stockholmstraktens växter kom ut med en andra upplaga 1937. Nu finns hela boken på Sällskapets hemsida.
Med tanke på att det är en gammal publikation reserverar vi oss för de korrekturfel som kan ha uppstått i överföringen till en digital version.
Rapportera gärna ev. konstigheter till Sällskapet så att vi kan korrigera.

Vill du hämta hela boken finns den här (ca 3,5 mb).

Har du inte bredbandsuppkoppling går det att hämta kapitlen separat:
Inledning (ca 900 kB).
Litteraturförteckning etc (ca 150 kb).
Artförteckning s. 1-49 (ca 400 kb).
Artförteckning s. 50-99 (ca 400 kb).
Artförteckning s. 100-149 (ca 400 kb).
Artförteckning s. 150-199 (ca 400 kb).
Artförteckning s. 200-249 (ca 400 kb).
Artförteckning s. 250-299 (ca 400 kb).
Artförteckning s. 300-360 (ca 500 kb).

Hela artförteckningen (ca 2,5 mb) kan du hämta här.