Ett urval av de växter som hittades under exkursionen, i den ordning som de påträffades.

Klicka på bilderna för större bilder!
En del av de funna växterna förekom på flera ställen mellan Lilla Frescati 
och Bergianska trädgården, vissa i rabatter i trädgården.
Guldkörvel, Chaerophyllum aureum
Rotkörvel, Chaerophyllum bulbosum
Kikvedel, Astragalus cicer
Styvsenap, Sisymbrium strictissimum
Guldlysing, Lysimachia ciliata
Hjärtstilla, Leonorus cardiaca
Silverlönn, Acer saccharinum
Grå bolltistel, Echinops exaltatus
Foderkäringtand, Lotus corniculatus var. sativus
Blåtry, Lonicera caerulea
Benved, Euonymus europaeus
Rosentry, Lonicera tatarica
Mellantomtskräppa, Rumex obtusifolius ssp. transiens
Spenatskräppa, Rumex cf. patientia
Parksallat, Cicerbita macrophylla
Rödmalva, Malva sylvestris
Nattskatta, Solanum nigrum
Vit bolmört, Hyoscamus albus
Läkekungsljus, Verbascum phlomoides
Kardvädd, Dipsacus strigosus
Kermesbär, Phytolacca acinosa
Färgreseda, Reseda luteola
Rumex longifolius x obtusifolius
Lönnmålla, Chenopodium hybridum
Grönamarant, Amaranthus hybridus ssp. powelli
Järnört, Verbena officinalis
Blåmålla, Chenopodium glaucum
Cikoria, Cichorium intybus
Hyoscamus niger var. pallidus (blekgula blommor)
Bitterfibbla, Picris hieracioides
Karstsilja, Selinum silaifolium
Toppamarant, Amaranthus hybridus ssp. hypochondriacus
Violspikklubba, Datura stramonium var. tatula
Strandloka, Ligusticum scothicum
Bitterkrassing, Lepidium latifolium
Parkstånds, Senecio sarracenicus
Bolltistel, Echinops sphaerocephalus
Månviol, Lunaria rediviva
Sandsenap, Diplotaxis tenuifolia
Lejonöra, Leonotis leonurus
Sprutgurka, Ecballium elaterium
Videaster, Aster x salignus
 Guldkörvel


Styvsenap


Grå bolltistel


Parksallat


Läkekungsljus


Kermesbär


Grönamarant


Blåmålla


Karstsilja


Videaster
 Rotkörvel


Hjärtstilla


Foderkäringtand


Rödmalva


Kardvädd


Lönnmålla


Järnört


Cikoria


Lejonöra


Sandsenap