Botanisk picknick vid Sandemar den
1 juni 2008

Finns det bara hannar här?
Sällskapets ordförande ställde frågan till gruppen efter att ha tittat på fem bestånd av rödblära (Silene dioica) och bara hittat hanindivider. Rödblärans kön är lätta att skilja åt; hanarna har förstås ståndare och ett smalt, rakt foder, medan honorna har ett runt ljusgrönt fruktämne och ett stort uppblåst foder som har givit upphov till namnet "blära" dvs blåsa. 

Exkursionen den 1 juni 2008 gick till Sandemars strandängar, förbi några fuktiga ängs- och hagmarker. Vid Sandemar finns också mycket vackra rikkärr men dit skulle sällskapet inte idag. Längs stigen såg vi revsmörblomma, majsmörblomma,  kärrkavle och överblommad kungsängslilja (Fritillaria meleagris). Senast helgen innan var de i full blom men det varma vädret driver snabbt fram frukten. Det fanns gott om icke-blommande individer att titta på nästa år. En rutig lilja stod inne i skogsbrynets skugga. 

Sandemars hagar betas i år av stutar och hagarna var mycket artrika. Adam och Eva var överblommad, men vi såg kummin, brokförgätmigej, blåsuga, mandelblom, majveronika, knippfryle och tandrot. Rosorna var vi inte säkra på men de var blådaggiga på bladen och doftade som hartsros. 

Strandängarnas vegetation var bara några centimeter hög och det blåste kraftigt och svalkande. Här fanns det saltfrätor som är nästan helt kala eftersom de flesta växter inte tål den höga salthalt som blir när havsvattenpölarna torkar in gång på gång. I frätorna såg vi glasört, knappt tumshög ännu, och något som sannolikt skulle bli saltnarv.

Ida Trift

 

Deltagarna samlade, foto Björn Hall.

Kungsängslilja, foto Ida Trift.