Nyckling av gräs, halvgräs och tågväxter.


Söndagen 13 augusti 2006, under ledning av Ida Trift.

Ösregnet hotade att börja falla när som helst men inte en droppe föll förrän dagen var slut. Dagens exkursion var en praktisk lektion i att artbestämma stråväxter med hjälp av Krok-Almquists flora. Upplaga 28, 27 och 23 fanns på plats. Alla gick att använda men den äldsta hade inte lika många förklarande bilder.
Som uppvärmning nycklades havre och korn, som med sina stora småax är lätta att hantera. Därmed var uppdelningen i ax och vippa också klar. Efter det kom salttåg (Juncus gerardii), veketåg (Juncus effusus) och en tåg som på grund av sitt vissna tillstånd inte säkert kunde artbestämmas. Dessa var plockade dagen innan ute på Dalarö.
Dagens exkursion höll sig kring Botaniska institutionen i Frescati och i Bergianska trädgården, så det blev många lundgräs. Sommaren hade varit torr men det fanns arter som var i full blom med ståndarna vajande (engelskt rajgräs, Lolium perenne och hundäxing, (Dactylis glomerata). Hos bergrör (Calamagrostis epigeios) kunde man se karaktären "hår innanför skärmfjällen". Hos lundelm (Elymus caninus) fanns "småaxen vänder ena plattsidan mot strået" liksom hos kvickrot (Elytrigia repens). Detsamma gällde lundskafting (Brachypodium sylvaticum) som också hade sina nedersta "småax på ett kort skaft". Sedan såg vi lundgröe (Poa nemoralis) och bergsslok (Melica nutans) i ett torrt och övermoget skick. Hässlebrodd (Milium effusum) såg piggare ut. Hos bladvass (Phragmites australis) kunde vi se "snärp omvandlat till hår".
Underbart frodig ljusgul bolmört (Hyoscyamus niger) utan någon mörk färg på kronbladen distraherade oss att avvika från ämnet en stund.
Sedan var det dags för halvgräsen. Vi artbestämde slokstarr (Carex pseudocyperus) och flaskstarr (Carex rostrata), båda hörande till gruppen "flera ax, toppaxet hanligt, tre märken". Starr från de andra grupperna såg vi i de systematiska planteringarna. Till slut nycklade vi kolvass (Schoenoplectrus lacustris), som visade oss att även halvgräs kan ha ganska runda strån och alltså inte alltid är vasst trekantiga. Synd på en så bra tumregel.

Ida Trift