Adventivexkursion med Botaniska Sällskapet i Stockholm till Edstippen, Vedyxatippen och ödetomter och utkast i Uppsala. Samling på Upplands-Väsby station 09.30. Exkursionsledare: Anders Svenson.
Väder: under förmiddagen mulet och duggregn, under sena eftermiddagen uppklarnande och på Vedyxa och i Uppsala klart.
Rapporten sammanställd av Joakim Ekman.
Fotografier:  Sofia Wikström

Om du klickar på de arter i listan som är markerade som länkar hittar du artbilder.

Edstippen (10I 9c NO, 10I 9d NV)
Upplands-Väsby kommuns avfallsanläggning (centrumkoordinat 10I9c 4148).
På denna tipp deponeras bl a avfall från frukt- och grönsaksdiskar samt även bageriavfall. Rötslam tillförs däremot ej.

Område med flisblandad jord (10I9c 4347)
Detta område hade ej rörts om i nämnvärd omfattning sedan föregående år.

Setaria pumila, grå kavelhirs
Conyza canadensis, kanadabinka
Acer tataricum ssp. ginnala, ginnalalönn
Vitis vinifera, vinranka
Setaria viridis var. major, stor kavelhirs
Ammi visnaga, tandpetarsilja – 12 ex (i mycket gott skick, något högre upp i slänten än förra året)
Echinochloa crus-galli, hönshirs (borstlös form)

Punica granatum, granatäpple – 1 ex
Nicandra physalodes, ballongblomma – blåblommig form med antocyan på bladnerver
Nicandra physalodes f. ”pallida”, ballongblomma – 1 ex, blekblommig, utan antocyan på bladnerver
Physalis peruviana, kapkrusbär
Cucurbita pepo, pumpa
Solanum nigrum ssp. schultesii, hårig nattskatta – 1 ex
Anethum graveolens, dill
Datura stramonium var. stramonium, vit spikklubba
Origanum vulgare ’Prismaticum’, oregano – 1 ex, med stora stödblad som gör att blomställning blir utdragen.
Lychnis coronaria, purpurklätt – 2 ex
Ipomoea purpurea, purpurvinda – 1 ex
Saponaria officinalis, såpnejlika
Verbascum phlomoides, läkekungsljus – 1 ex
Cichorium intybus var. intybus, cikoria – nedre blad flikiga till skillnad från sallatscikorian.
Prunus persica, persika – 1 ex
Verbena bonariensis, jätteverbena – 1 ex
Phoenix dactylifera, dadelpalm – 4 ex

Går söderut på tippen
Område med flisblandad jord (RUBIN 10I9c 4246)

? (bestämdes på exkursionen till ev Senna obtusifolia, sojasenna, vilket det ej är – 1 groddplanta (RN 6599291, 1614638). Plantan omhändertogs för odling.
Setaria italica, kolvhirs
Citrus limon, citron – groddplantor

Capsicum annuum, paprika
Peganum harmala, harmelbuske – 5 småplantor (RN 6599257, 1614629). Ny för Norden. Illegalt importerade fröer med narkotisk effekt.
Datura wrightii, indianspikklubba – 1 ex (blåtonade blommor, 5 kronbladsflikar, annan bladhårighet än D. innoxia, mexikansk spikklubba. Till skillnad från denna har indianspikklubban tätt tilltryckta hår)
Datura innoxia, mexikansk spikklubba – flera ex
Tagetes patula, sammetsblomster
Cosmos bipinnatus, rosenskära
Citrus limon, citron – groddplantor

Går vidare söderut på tippen.
 

Cotoneaster lucidus, häckoxbär  Jordsträng, ca 1-2 m hög med inblandat sopmaterial (RUBIN 10I9d 4000)
Phalaris canariensis, kanariegräs
Cannabis sativa, hampa – 1 ex
Zea mays, majs
Ocimum basilicum, basilika – 1 ex (i bästa blom)
Glycine max, sojaböna – 2 ex (RN 6599068, 1615004)
Sesamum orientale, sesam – 5 ex (på ungefär samma plats) (andra fyndet i Uppland, färre än 10 fynd i landet)
Trachyspermum ammi, ajowan – 1 ex. Andra aktuella fyndet i Norden, funnen en vecka tidigare i år i Köpenhamn. (RN 6599068, 1615006). Äldre fynd från Göteborgsområdet finns. Ytterligare 1 ex vid (RN 6599029, 1615058).
Lepidium sativum, smörgåskrasse – 1 ex
Sinapis alba, vitsenap – 2 ex
Guizotia abyssinica, negerfrö
Panicum capillare, buketthirs – 1 ex

Fagopyrum esculentum, bovete
Tagetes patula, sammetsblomster – 1 ex till
Ambrosia artemisiifolia, malörtsambrosia – 1 ex
Gypsophila sp.? – 1 ex (ev G. paniculata × repens, rosenslöja)
Digitaria sanguinalis, blodhirs – 1 ex 

Slänt med sopor (RUBIN 10I9d 3900)

Punicum granatum, granatäpple – 1 ex till (ytterligare flera ex sedda på tippen)
Zea mays, majs – 1 ex till
Phoenix dactylifera, dadelpalm – ca 50 ex totalt på tippen
Vitis vinifera, vinranka – 1 ex till
Abutilon theophrastii, lindmalva – 1 ex till
Avena sativa var. sativa, havre
Echinochloa esculenta, japansk hönshirs – 1 ex
Sorghum bicolor, durra – 1 ex vegetativ samt 1 ex i blom
Solanum nigrum ssp. nigrum, nattskatta
Artemisia dracunculus ’Inodora’, rysk dragon – 1 ex (RN 6598964, 1615057), luktlös
Chenopodium cf. probstii??, probstmålla – 1 ex
Artemisia retroflexus, svinamarant – 1 ex 

Slänt med mycket tätt bestånd av solrosor och kolvhirs (Setaria italica) (RUBIN 10I9d 3800)

Setaria italica, kolvhirs – >100 ex
Helianthus annuus, solros – mycket riklig
Plantago arenaria, sandkämpar – enstaka ex
Carthamus tictorius, safflor – 1 ex
Viola ×wittrockiana, pensé – 1 ex
Foeniculum vulgare, fänkål – 2 ex
Raphanus sativus var. sativus, rädisa – enstaka ex
Elaeagnus cf. angustifolia, trolig smalbladig silverbuske (det. Erik Emanuelsson)
Cannabis sativa var. indica, indisk hampa – flera ex (RN 6598872, 1615041)
Eriochloa villosa (Poaceae) – 1 ex (RN 6598858, 1615106).
Ett gräs som inte tidigare är funnet i Norden.
Lobularia maritima, strandkrassing – 2 ex
Trachyspermum ammi, ajowan – 1 ex till (totalt påträffades 3 ex på Edstippen således) (RN 6598892, 1615040)
Asteraceae sp.? (bestämdes till Xanthium spinosum, tistelgullfrö, på exkursionen) – 1 litet ex ej långt från föregående ajowanplanta
Hibiscus sp. ? – 1 ex (groddplanta)
Cassia sp. ? – 1 ex (groddplanta) (RN 6598906, 1615044)
Eschscholzia californica, sömntuta – 1 ex
Silybum marianum, mariatistel – 1 ex
Ficus carica, fikon – 1 ex
Nepeta cataria, kattmynta 
Åker vidare mot Vedyxatippen. 

Vedyxatippen (11I 7c NV), Uppland, Danmarks sn

Schaktjord, ris och trädgårdsmaterial tippas. Västra delen rätt igenvuxen. 

Clematis viticella, italiensk klematis – 1 ex vid infarten (på samma plats som tidigare år, nu i blom)
Rosa pimpinellifolia, pimpinellros

Slänt där en del schaktjord tippats

Verbesina encelioides (Asteraceae) – 1 ex (RN 6638670, 1611039)
Lamprocapnos spectabilis, löjtnantshjärta – 2 ex (samma plats)
Nicandra physalodes, ballongblomma – (samma plats)
Papaver somniferum, opievallmo – 1 ex (samma plats)
Pyrus communis, päron
Triticum aestivum, vete 

Igenvuxet parti under redskap

Campanula medium, mariaklocka – 1 grupp 
 

Östra delen av Vedyxatippen, ris- och schaktjordstipp

Rosa virginiana, glansros
Cosmos bipinnatus, rosenskära (vitblommig)
Calystegia sepium ssp. spectabilis, skärvinda
Phacelia campanularia, klockfacelia – 1 ex (i bästa blom) (RN 6638929, 1611167)
Chaenomeles japonica, liten rosenkvitten
Bidens cernua, nickskära
Ipomoea purpurea, purpurvinda – 1 ex
Kolkwitzia amabilis, paradisbuske – 1 ex (buske med korsvis motsatta blad, hårig)
Parthenocissus inserta, vildvin
Verbena bonariensis, jätteverbena
Lychnis chalcedonica, studentnejlika
Satureja calamintha, stenkyndel – 1 ex
Origanum vulgare ’Prismaticum’, oregano
Melissa officinalis, citronmeliss
Sedum spectabile × telephium ssp. maximum ’Herbstfreude’, höstkärleksört – 1 ex
Mentha spicata ’Crispa’, krusmynta
Alcea rosea, stockros
Fallopia dumetorum, lövbinda
Lobelia erinus, kaplobelia

Rubus idaeus, hallon – tetraploid trädgårdshallon (buktande blad, tätare taggig)
Aronia sp. ?? – 1 ex
Cichorium intybus var. intybus, cikoria
Salix ×alopecuroides, kavelpil – 1 liten buske (stipler kvarsittande, helt kala blad)
[Cercidiphyllum japonicum, katsura – odlad i utslängda jätte”krukor”]
Spiraea betulifolia, björkspirea – 2 ex
Dasiphora fruticosa ssp. floribunda, trädgårdstok – (trädgårdstoken är till skillnad från ölandstoken diploid)
Hosta sp., funkia-art
Veronica anagallis-aquatica, vattenveronika
Solanum dulcamara, besksöta – (vitblommig, hårig form)
Cotoneaster divaricatus, spärroxbär

Sävja, 750 m NO Pustnäs (11I6b NV)

Igenlagd och igenväxt gammal tipp. Med en del perennväxter.

Anemone tomentosa, silvrig höstanemon – 1 stor grupp, i fin blom nu (RN   6633491, 1605518)
Berberis thunbergii, häckberberis
Rosa rugosa, vresros
Sorbus aria (coll.), vitoxel
Syringa vulgaris, syren
Rosa columnifera, mellanäppelros [det. Erik Ljungstrand]
Spiraea japonica ’Anthony Waterer’, rosenspirea
Lonicera tatarica, rosentry

Symphoricarpos albus var. laevigatus, snöbär
Saponaria officinalis, såpnejlika
Verbascum densiflorum, ölandskungsljus – 1 ex

Sunnersta, Morkullvägen (RUBIN 11I6a 2830), Uppland, Bondkyrka sn
Gatsopsandshög (RN 6632845, 1603084)

Helianthus annuus, solros
Oxalis fontana var. rufa, köveroxalis – rödbladig form
Hordeum vulgare var. distichon, tvåradigt korn
Avena sativa var. sativa, havre

Sunnersta, vid Rosenvägens O-sida mellan Morkullvägen och Hugo Alfvéns väg (RUBIN 11I6a 2932). Ödetomt med kvarstående arter.

Hylotelephium ewersii, mongoliskt fetblad – på häll (RN 6632940, 1603200)
Cotoneaster cf. laetevirens, ljusbladigt oxbär (det. T. Tyler)
Geranium cf. macrorrhizum, flocknäva – (med speciell doft)
Prunus domestica ssp. insititia, krikon 
 

Gottsunda, Gottsundagipen (RUBIN 11I6a 3317)

Ödetomter med kvarstående arter.

Cornus alba (coll.), kornell
Allium sativum, vitlök – (påminner en del om skogslök, bulbiller större och med vitlökssmak, lök klyftad) (RN 6633375, 1601750). Ny för Norden.
Elaegnus commutata, silverbuske
Spiraea douglasii, douglasspirea
Rubus odoratus, rosenhallon
Bupleurum rotundifolium, harört – 2 ex
Eryngium planum, rysk martorn
Calendula officinalis, ringblomma
Amaranthus retroflexus, svinamarant – ca 30 ex
Centaurea cyanus, blåklint (trädgårdsform)
Picris hieracioides, bitterfibbla
Verbena hastata, blåverbena
Solanum nigrum ssp. nigrum, nattskatta
Dasiphora fruticosa ssp. floribunda, trädgårdstok
Aquilegia vulgaris, akleja
Borago officinalis, gurkört – 1 ex

Jovibarba globifera, hammarbytaklök
Saxifraga ×urbium?, porslinsbräcka (?)
Phedimus spurius, kaukasiskt fetblad
Lamiastrum galeobdolon ssp. argentatum, praktgulplister
Physalis alkekengi, judekörs
Weigela sp., prakttry
Cerastium tomentosum, silverarv
Heuchera sp., alunrots-art
Origanum vulgare var. vulgare, kungsmynta
Stachys macrantha, praktbetonika
Silene noctiflora, nattglim
Hemerocallis sp., daglilja-art
Hosta sp., funkia-art
Abies nordmanniana, nordmannsgran
Solanum nigrum ssp. nigrum f. xanthocarpa –  (nattskatta; gulfruktig)
Euphorbia cyparissias, vårtörel
Solidago canadensis, kanadensiskt gullris
Eryngium cf. alpinum, alpmartorn? – endast basalblad
Vinca minor, vintergröna
Lysimachia nummularia, penningblad
Mentha ×piperita, pepparmynta
Campanula poscharskyana, stjärnklocka
Omphalodes verna, ormöga
Syringa vulgaris
, syren
Lilium martagon, krollilja
Bergenia cordifolia, hjärtbergenia
Phalaris arundinacea ’Picta’, randgräs
Saponaria officinalis, såpnejlika
Tanacetum parthenium, mattram

Norby, Stadsskogen, Uppsala, vid korsningen Norra Parkvägen x Plogvägen (RUBIN 11I7a 1318), utkast i sumpskog.

Aruncus dioicus, plymspirea
Doronicum cf. columnae, balkangemsrot (?)
(RN 6636372, 1601824)
Heuchera micrantha, småblommig alunrot (RN 6636310, 1601848)
Hydrangea macrophylla, hortensia – 1 ex, i blom (vita blommor) (RN 6636310, 1601848)
Aquilegia vulgaris, akleja
Rubus laciniatus, flikbjörnbär
Tanacetum parthenium, mattram

Vid samma korsning, utkast närmre vägen (RUBIN 11I7a 1317)

Helleborus orientalis, orientalisk julros – 1 ex (blad) (RN 6636343, 1601798)
Pulmonaria affinis, fransk lungört – 1 grupp
Fallopia japonica var. japonica, parkslide 

Lite längre N-ut efter gång/cykelväg i kanten av Stadsskogen (RUBIN 11I7a 1517)

Asarum europaeum, hasselört – (RN 6636517, 1601745) 
 

Ännu lite längre N-ut efter gång/cykelväg i kanten av Stadsskogen (RUBIN 11I7a 1616)

Geum macrophyllum, amerikansk nejlikrot – (RN 6636548, 1601642) (har spritt sig och är rätt vanlig i Stadsskogen, sprids troligen med hundar)

Gammalt utkast i fuktig skog i kanten av Stadsskogen, SO Täljstensskolan (RUBIN 11I7a 1516)

Rodgersia podophylla, bronsrodgersia – (RN 6636547, 1601621), flera kvadratmeter stort bestånd. Har funnits på platsen i flera år, en gammal blomställning från i år.

Här avslutades exkursionen i det tilltagande mörkret.