Jag vill bli medlem!

Du är mycket välkommen! Nedan står vad som gäller. Vårt anmälningsformulär är enklaste sättet - men p.g.a. skräppost funkar det ibland inte som det ska. Alternativ: "Gör så här" nedan.
 • Medlemsavgift i Botaniska Sällskapet i Stockholm avser kalenderår.
  Ordinarie medlemsavgift är 200 kr/år (fr.o.m. 2018).
  Familjemedlem betalar 50 kr/år (får sin information via en ordinarie medlem på samma adress; ingen egen tidskrift och inga pappersutskick men i övrigt samma ställning som ordinarie medlem).
 • Betalning från 1 november gäller även följande kalenderår (obs vid avgiftshöjning betalas nästa års avgift!).
 • När vi har fått din betalning skickar vi en bekräftelse och det senaste numret av Sällskapets tidskrift Daphne.
 • Gör så här:
  1. Sätt in avgiften på Sällskapets plusgirokonto 19 60 94-7 . Ange medlemmens namn + år som referens/inbetalare, och helst även e-post, telnr eller postadress.
  2. Maila fullständiga adressuppgifter till medlemsinfo@bsis.org: förnamn, efternamn, e-post, adress, postnummer och postadress (ort). (OBS: Kan du inte maila måste du skicka oss komplett adress med din betalning, eller kontakta oss på något annat sätt!)
  3. Skulle du inte höra av oss inom en månad bör du höra av dig! Det kan vara så att dina adressuppgifter inte kom fram i begripligt skick. Det har också hänt ett par gånger att riktiga, viktiga mail sorterats som skräp och hittats först långt senare...

Sidan uppdaterad 180816