Jag vill bli medlem!

Här brukar det finnas ett anmälningsformulär, men p.g.a. skräppost funkar det inte som det ska. Hoppas du har tålamod att istället följa instruktionerna nedan!
Medlemsavgiften i Botaniska Sällskapet i Stockholm är 175 kr/år.
Familjemedlem för 50 kr/år kan man bli om man har samma adress som en ordinarie medlem; då får man ingen egen tidskrift och inga pappersutskick.
Betalning efter 1 november gäller även följande kalenderår.
När vi har fått din betalning skickar vi en bekräftelse och det senaste numret av Sällskapets tidskrift Daphne.
Gör så här:
1. Sätt in avgiften på Sällskapets plusgirokonto 19 60 94-7 . Ange medlemmens namn + år som referens/inbetalare, och helst även e-post, telnr eller postadress.
2. Maila fullständiga adressuppgifter till medlemsinfo@bsis.org: förnamn, efternamn, e-post, adress, postnummer och postadress (ort). (OBS: Kan du inte maila måste du skicka oss komplett adress med din betalning, eller kontakta oss på något annat sätt!)
3. Skulle du inte höra av oss inom en månad bör du höra av dig! Det kan vara så att dina adressuppgifter inte kom fram i begripligt skick. Det har också hänt ett par gånger att riktiga, viktiga mail sorterats som skräp och hittats först långt senare...