Fonder

Sällskapet ansvarar för flera fonder som syftar till att på olika sätt stödja botanisk verksamhet inom Sällskapets geografiska område:

  • Solviksfonden (inga stipendier utlyses 2018)
  • Adolf Hafstöms fond
  • Margit och Olof Molins fond
  • Raoul Iseborgs minnesfond

Stadgar för fonderna hittar du här.

Uppdaterad 2017-10-17