Daphne

Daphne utges numera av Botaniska Sällskapet (BSIS) och Upplands Botaniska Förening (UBF). I tidskriften kan man hitta allt från konstnärsporträtt till korsord, men tyngdpunkten ligger förstås på föreningarnas verksamhet och floran i Södermanland och Uppland.

Bidrag, idéer och synpunkter är mycket välkomna! Om du inte hittar kontaktuppgifter till redaktören kan du alltid skriva till Sällskapets Daphne-brevlåda. Deadline brukar vara i februari och september; när det börjar dra ihop sig kan det dyka upp en önskelista från redaktören (exempel).

Den som är medlem i BSIS eller UBF får Daphne automatiskt (fast familjemedlemmar får ingen egen tidskrift). Den som inte kan vara medlem (t.ex. bibliotek) kan prenumerera; det kostar för närvarande lika mycket som ordinarie medlemskap i BSIS och betalas via Botaniska sällskapets plusgiro 19 60 94-7. Frågor om prenumerationer skickas bäst till Daphnes brevlåda daphne [at] bsis.org

Första numret av Daphne kom 1990. Tidskriften hade 1985 till 1989 en föregångare i Nymphaea, ett informationsblad riktat till dem som var engagerade i arbetet med inventeringen av Sörmlands flora. Innehållet i de båda publikationerna presenteras nedan. I innehållsförteckningarna har fasta inslag av redaktionell karaktär uteslutits.

  • För Nymphaea listas ett urval från samtliga nummer (pdf-fil).
  • För Daphne ges innehållsförteckningar för samtliga utgivna nummer årgångsvis.
  • En del av innehållet i Daphne finns tillgängligt på hemsidan i PDF-format.
    • När symbolen visas i anslutning till innehållsförteckningen är hela numret tillgängligt i PDF-format (klicka på symbolen för att se hela numret).
    • När en enstaka artikel är tillgänglig som pdf finns länk i innehållsförteckningen för resp. nummer.