2012:1

Redaktören har ordet
Botanik för nybörjare - Lisel Hamring
Piggrör,Calamagrostis varia, funnen på fastlandet - Henry Gudmundson
När vi räddade Upplands enda ljungögontröst - Alexandra Holmgren
Sörmlands maskrosor - en reviderad förteckning - Hans Rydberg
Sällsynt svamp hittad! - Klas Jaederfeldt
Kattfot - årets växt 2012
Strindbergsåret 2012
Botanikdagarna 2011

 

 

2012:2

Redaktören har ordet
En bunt jättestarr i onödan - Ida Trift
Misteln i Stockholms län 2008-2010 - Anders Svenson
Några intressanta fynd från Mälaröarna 2012 - Patrik Engström
Ryl på Kjulaåsen och Kjulamon i Eskilstuna kommun - Håkan Gustafson
En underlig svamp - Klas Jaederfeldt
Ett oväntat besök - dårrepe i Uppsala 2012 - Håkan Andersson & Mora Aronsson
Rapport från Norrpadaexkursionen 24 juni 2012 med BSIS - Börje Drakenberg
Växtnamn och symbolik - Staffan Kihl
Botanisk utflyktsguide - Lena Jonsell


 

Föregående år  Nästa år