2011:1

Redaktören har ordet
Kalkbarrskogen - mer än biologisk mångfald - Maria Forslund
En floraväkterskas metamorfos - Sonja Strömkvist Blycker
En ovanlig klasefibbla - Kerstin Frostberg
Floraväkteri i Uppsala län - en lägesbeskrivning - Kerstin Frostberg
Sällskapets maskrosexkursion på Rådmansö - Joakim Ekman
Scharlakansvårskålen och dess ekologi - Hans Rydberg
 

 

2011:2

Redaktören har ordet
Fjällhällebräken, Woodsia alpina, i Eskilstuna kommun - Håkan Gustafson
Glesstånds i Uppland - Lena Jonsell och Gillis Aronsson
En utflykt på midsommarafton - Sonja Strömkvist-Blycker
Nystart för Östergötlands flora
Leta nålfruktsmossor i åkrarna! - Niklas Lönnell
Rapport från en John Bauer-skog - Ellen Salomonsson
Två sällsynta mossor i sörmländska kalkbrott - Lars Hedenäs
Spetsnate och styvnate borta från Stockholms län - Anders Svenson
Storigelknoppens underarter på Färingsö i Mälaren - Patrik Engström
Ny palsternacka funnen i Sverige - Henry Gudmundson
Odonvide i Sörmland - Hans Rydberg
Hotade natearter i Södermanlands län - Ursula Zinko
Några adventiver på Mälaröarna 2011 - Patrik Engström
Våra möten med gelétrattingen - Bo Karlsson och Klas Jaederfeldt
Polarskål, Peziza alaskana, funnen i Sörmland - Bo Karlsson
Topping giftspindling och trattkantarell - Klas Jaederfeldt

Föregående år  Nästa år