2008:1

Floraövervakningen i Stockholms län 2007 - Anders Svenson
Slöjmusslingen på Högholmsskär återfunnen - Klas Jaederfeldt
Hällebräcka, Saxifraga osloënsis, i Stockholm - Hans Rydberg
Gisselfibbla, sällsynt fibbla med landets rikaste förekomst i Uppland - Anders Svenson
Fingersvamp eller taggsvamp? Nä detta var något helt annat - Klas Jaederfeldt
Trädtomat, Solanum betaceum, funnen i Uppland - Joakim Ekman
Några märkliga växtfynd i Sörmland - Lennart Karlén
Toppjungfrulin i södra Uppsala län - Kerstin Frostberg
Svampresa till Litauen - Klas Jaederfeldt
En lokal med hållav, Menegazzia terebrata, i Sörmland - Bo Karlsson
Åtgärdsprogram för hotade arter i Sörmland och Uppland - Elisabet Odhult

2008:2

Anlagda våtmarker i odlingslandskap - hur påverkas kärlväxternas diversitet? - Matilda Fjäder
Polyporus tuberaster, stenticka - en ticka att leta efter - Klas Jaederfeldt
Gul eldsopp utanför Trosa - Klas Jaederfeldt
Släktet Valeriana i östra Svealand - Hans Rydberg
Ryssjön - Uno Sand
Hökfibblor i Syduppland - rapport från en tvådagarsexkursion 17-18 juni 2006 - Anders Svenson
Millorainventering - en göing korsar sitt spår - Kerstin Frostberg
Botaniska sällskapets exkursion 2005 till Ekolsunds slottspark - Anders Svenson

Föregående år
Nästa år