2006:1

Brandnäva Geranium lanuginosum funnen i Uppland 2005 - Kerstin Frostberg
Topplåsbräken Botrychium lanceolatum funnen på Svartlöga i Stockholms skärgård Anders Nissling och Jan Edelsjö
Örskär 5-6 juni 2005 - Torbjörn Peterson
Bärglim, Silene baccifera, återfunnen i Järna - Lennart Karlén
Pilgrimsveronika funnen i Eskilstuna - Olle Andersson
Flugtrumpet i Sörmland - Ulla-Britt & Arne Holst
Besök hos Drottning Omma - en exkursionsrapport från det fascinerande Omberg Emil Nilsson, Per Toräng och Mattias Vass
Vägen till maskrosornas rike - en självbiografisk betraktelse - Hans Rydberg
Rutlungmossa i Sörmland och Uppland - en eller flera arter? - Niklas Lönnell
Floristiska fynd - Lars-Olof Lindström
Majvivan, årets inventeringsart - Lennart Karlén och Hans Rydberg
Mot en ny Huddingeflora? - Ingemar Herber

2006:2

Maskrosor med fläckiga blad - Hans Rydberg
Backvickern i Tyresta - en bortglömd brandväxt? - Samuel Johnson
Kalvnos i Oxelösund - Hans Rydberg
Vandring i Lilla Utterviks hage - Uno Sand
Floristiska notiser - Hans Rydberg
Hur man rapporterar växter i Artportalen - Niklas Lönnell
Bläcksvampen Coprinus episcopalis i Sörmland - Bo Karlsson
Första fyndet av luddstarr Carex tomentosa i Sörmland - Ulf Johansson
Klotigelknopp, ny för Uppland - Anders Svenson

Föregående årNästa år

Uppdaterad 2007-11-29