2001:1

Sörmlandsfloran - äntligen i hamn!
Flora och vegetation i Fasterna socken, Uppland - Arne Anderberg &Anna-Lena Anderberg

 

 

 

2001:2

Floran på tippar i Uppland och Södermanland 1990-1999 - Anders Svenson, Jan Edelsjö, Joakim Ekman, Henry Gudmundsson & Göran Odelvik
De inventerade tipparna
Floran
Citerad litteratur
Bilder
Bilaga 1
Register med svenska artnamn

 

Föregående årNästa år

 

Uppdaterad 2007-11-29