1999:1

Ljungögontröst, Avarönn och andra rariteter från nordöstra Uppland 1997-1998 - Ebbe Zachrisson
Svaltingsommar - Anders Jacobsson
Floristiska notiser
Thedenius botaniska exkursioner i Stockholmstrakten XI - Mora Aronsson
Riddersholm äntligen naturreservat - Mats Nordin
Tillägg till Upplandsflorans artlista - Lena Jonsell
Ny violvariant funnen - Uno Sand
Lediga rutor i Uppsala kommun - Ulf Swenson

 

1999:2

Fynd av Vicia pisiformis i Uppland - Gunnar Eriksson
Japansk hönshirs, Amerikansk grovsnärja och Aubergine funna vid Himmerfjärdsverket, Mörkö socken - Thomas Strid
Hättornas skog - Hans Rydberg
Floristiska notiser
Thedenius botaniska exkursioner i Stockholmstrakten XII
- Mora Aronsson
Efterlysning: Luzula divulgata - Thomas Karlsson
Floraväkteriet i Uppland – nya tag! - Kerstin Frostberg
Botaniska sällskapets exkursion till Ingarö 26 september 1999
- Niklas Lönnell
Kungsklippans flora – dess vildväxande kärlväxter sommarhalvåret 1998
Projekt Upplands flora: Lägesrapport – inventeringsarbetet på upploppet!
Insamling av några umbellater för Flora Nordica
Flora Nordica

Föregående årNästa år

Uppdaterad 2007-11-29