1998:1

Den torra trädgården - Ingvar Nordin
Växtpressning – några synpunkter - Joakim Ekman & Björn-Axel Beier
Förändringar i floran på en stenmur: Alvastra klosterkyrka 1923 och 1990 - Per Milberg
Hovgårdstippen, Upplands hetaste tipp - Anders Svenson
Floristiska notiser
Thedenius botaniska exkursioner i Stockholmstrakten IX - Mora Aronsson
Raoul Iseborg död – han blev 63 år - Klas Jaederfeldt
Möten med Raoul - Lennart Karlén
Lokala växtnamn - Raoul Iseborg 
Sörmlandsfloran – målsnöret i sikte - Hans Rydberg
Upplands flora – inventeringsläget i Uppsala kommun - Ulf Svenson
Segeltur och Botrychium simplex - Richard Karlsson
Stockholmstraktens lavar del IV - Ingemar Herber
Svenska kärlväxter. Nu äntligen har den kommit!

1998:2

Sol, vind och Strandnarv - Ebbe Zachrisson, Joakim Ekman, Lars-Gunnar Bråvander & Gabriel Ekman
Dvärglåsbräken, Botrychium simplex, funnen på Singö i Uppland - Janne Edelsjö & Anders Nissling
Märket – en märklig ö - Joakim Ekman, Lars-Gunnar Bråvander, Gabriel Ekman & Ebbe Zachrisson
Floristiska notiser
Thedenius botaniska exkursioner i Stockholmstrakten X - Mora Aronsson
Vad händer på mossfronten i Södermanland och Uppland? - Niklas Lönnell & Henrik Weibull
Adventivsäsongen 1998 - Adventivgruppen
Nytt kulturväxtlexikon
Retkeilykasvio - 2:a upplagan
Välkommen till Roslagen!
Floraväkta i fjällen!

Föregående årNästa år

Uppdaterad 2007-11-29