1992:1

Guldkörveln, en föga uppmärksammad adventivart - Arne Anderberg
Blodrot - Raoul Iseborg
Jättesporre - Joakim Ekman
Floristiska notiser
Sörmlandsfloran, vad händer sedan? - Hans Rydberg
Sörmlandsflorans inventeringsläge
Upplandsflorans bokningsläge
Upprop: Leta efter smal vattenpest i Sörmland -
P 0 Karis
Sällskapets inofficiella exkursion till  Endau-Rompin - Torsten Eriksson
Sällskapets möten - Ingemar Herber

1992:2

Midsommaren med Aira - Hans-Erik Wanntorp
Projekt Ekoparken, Stockholms gröna lunga - Henrik Waldenström och Camilla Djurberg
Blommande knärot till nyår - Joakim Ekman
Första fyndet av Frösöstarr
( Carex pediformis ) i Sörmland - Henry Gudmundsson och Ulf Johansson
Den artiga blomman - Raoul Iseborg
Floristiska notiser
Maximal och minimal fröproduktion hos Svinmålla - Per Milberg
Flora- och faunavård -92 - Lillan Ödklint
Upprop till floraväkteri - Henrik Weibull och Mora Aronsson
Projekt Upplands flora
Sörmlandsfloraläget november 92
Botanikdagarna i Sörmland 4-6 juli 1992 - Ingemar Herber
Apropå Blodrot - Börge Pettersson

Föregående år
Nästa år

 

Uppdaterad 2007-11-29