1990:1

Humle i Sörmland - Hans-Erik Wanntorp
Översikt över sörmländska Euphrasia - Hans Rydberg
Avlägsen vik med överlägsen flora - Per Sigurd Lindberg
En rik lunglavslokal i Söderby-Karl, Uppland - Joakim Ekman
Missförstådd pilört? - Hans-Erik Wanntorp
Några sällsynta och hotade lavar i Sorunda och Västerhaninge på Södertörn - Peter Turander
Daphne, en östsvensk växt - Raoul Iseborg
Växtfynd i Norrtälje kommun - Joakim Ekman
Rapport från Sörmlandsfloran - Hans-Erik Wanntorp
Uppföljning av hotade kärlväxter - Ingemar Folke
Rapport från inventeringslägret vid Ryssbergen 7-9 juli 1989 - Hans Rydberg
Inventera Nyköpings skärgård! - Hans Rydberg
Inventeringsläger 1990 - Hans-Erik Wanntorp
Hävda slåttermarker! - Hans-Erik Wanntorp
Stockholms frihamn - sällskapets exkursion den 7 september 1989 - Torsten Eriksson


1990:2
Vilka var egentligen Krok och Almquist? - Per Milberg
Maskrosor i Södermanland - Hans Rydberg
Svampfynd från Erkenområdet -
Magnus Bergström
Grustaget - Raoul Iseborg
Blek fetknopp -
Hans-Erik Wanntorp
Toppklocka i Södermanland - Hans-Erik Wanntorp
Floristiska notiser
Nu spurtar Sörmlandsfloran -
Hans-Erik Wanntorp
Inventeringslägret i Malmköping - Lennart Karlén
Nyköpingslägret -
Lillan Ödklint
Sällskapets exkursioner, sommaren 1990
Publicerat i Nymphaea -
Torsten Eriksson

Nästa år

Uppdaterad: 2007-11-29