Fonder

Sällskapet ansvarar för flera fonder som syftar till att på olika sätt stödja botanisk verksamhet inom Sällskapets geografiska område:

Stadgar för fonderna hittar du här.

Uppdaterad 2019-01-31