Arkiv

Sällskapet grundades på initiativ av Veit Wittrock, Professor Bergianus, som blev dess förste ordförande.
Sällskapets konstituerande sammanträde hölls den 29 december 1882 (här finns protokollet).

Många botanister har varit engagerade i styrelser, som exkursionsledare och som föredragshållare. Styrelsefunktionärer från 1882 till 2012 finns här.

Verksamheten har förstås haft lite olika karaktär under olika tider.

Exkursioner. Rapporten från Sällskapets första protokollförda exkursion visar att man tog sig tid även för andra aktiviteter än de rent botaniska.
Dokumentation finns för exkursioner 1943 till 2013 (pdf-fil med datum, rubrik, ledare).
Rapporter för en del arrangemang på senare år länkas på rapportsidan.

Föredrag hållna vid sällskapets möten:
1883-1899   1900-1949   1950-1999   2000-2013 (130221)  

Program från senare år – länkar till programblad i pdf-format inom parentes; de omfattar vanligen (1) januari/maj, (2) maj/augusti, (3) september/december:
2014 (1 2 3) – 2015 (1 2 3) – 2016 (1 2 3) – 2017 (1 2 3) – 2018 (1 2 sensommar)

Verksamhetsberättelser:
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Publikationer (ej komplett):

Sällskapets stadgar finns här.