Årsmötet 2020

Kallelse gick ut i februari till årsmöte 30 mars, men på grund av covid-19-pandemin beslöt styrelsen att uppskjuta årsmötet tills styrelsen bedömer det möjligt och lämpligt. Ny kallelse kommer minst en månad i förväg till medlemmarna.

Dokument till årsmötet 2020:

Stadgar

(gällande sedan 170216)Tidigare årsmöten:

Uppdaterad 2020-03-31